Ürün - Tırnak ve Adaptörler

Tırnak ve Adaptörler

İş makinalarında (Ekskavator, Bekoloder, Loder v.b.)  kullanılan, çalışılan zeminle doğrudan ve sürekli temastan ötürü yoğun aşınmaya dirençli ürünler gruplarımız aşağıda listelenmiştir.


  • Tırnaklar
  • Riper Ucu
  • Civatalı Kazmalar
  • Kazma Uçları
  • Adaptörler